En svensk tiger blir civil

HELSINGBORG. Försvarsmakten har nu definitivt förlorat varumärkesrätten till den gamla beredskapssymbolen En svensk tiger.
Högsta domstolen (HD) beslöt på tisdagen att inte ge prövningstillstånd.

Det betyder att Beredskapsmuseet i Helsingborg har upphovsrätten tillsammans med döttrarna till tigerns skapare Bertil Almqvist.
– Det enda som är viktigt nu är att Försvarsmakten sväljer sin prestige och börjar diskutera med oss, säger Beredskapsmuseets juridiska ombud Marie André.

Striden började när Försvarsmakten ansökte hos Patent- och registreringsverket om att få använda symbolen. Det sade museet och upphovsrättsinnehavarna nej till. De förlorade i tingsrätten men vann i hovrätten.

Och hovrättens utslag står nu fast sedan HD inte ger prövningstillstånd.