Riksintressant dricksvattentunnel

SKÅNE. Tunneln från Bolmen till Perstorp som förser stora delar av Skåne med dricksvatten bör pekas ut som riksintresse.
Det anser länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg.

På tisdagen uppvaktade de båda länens landshövdingar Naturvårdsverket. 

Den åtta mil långa tunneln från småländska Bolmen till Perstorp förser i stort sett hela västra Skåne med vatten. Eftersom den är sprängd i urberget och inte tätad läcker det in ganska mycket grundvatten.

Därför borde man vara noggrannare med vad som ligger på marken ovanför, anser länsstyrelserna.

Att något pekas ut som riksintresse innebär att det måste skyddas mot negativ påverkan. I Bolmentunnelns fall skulle det till exempel innebära hårdare regler för vad som får byggas.