Politiker dömd till dagsböter

Politikern Dahn Pettersson i Burlövs kommun dömdes idag för hets mot folkgrupp till 100 dagsböter, det meddelade Malmö tingsrätt.
Pettersson som företräder det lokala Allianspartiet, skrev förra året en motion till kommunfullmäktige i Burlöv om kommunens hemlösa. Där hävdade han att 95 procent av allt heroin kommer in till Sverige via Kosovo.
Att uttrycka sig på det sätt som Dahn Pettersson gjort kan inte anses utgöra en saklig och vederhäftig diskussion kring frågorna om hemlösa, heroin och kosovoalbaner, det skriver Malmö tingsrätt i sin dom.