Föräldrar låter barnen skolka för resor

BÅSTAD. Under läsåret 2006/2007 var det 79 elever i grundskolan i Båstad som åkte på semester med sina föräldrar mitt i terminen trots att skolan sagt nej till ledighet. Dessutom åkte fem barn på semester utan att föräldrarna brytt sig om att ansöka om ledighet överhuvudtaget.

Nu reagerar barn- och utbildningsnämnden i Båstad och skickar ett personligt brev till dom berörda familjerna.

För enligt skolchef Birgitte Dahlin är det här beteendet ett brott mot skollagen.

– Skollagen är ganska tydlig på den punkten för det står faktiskt att vårdnadshavare har skyldighet att se till att eleven fullföljer sin skolgång. Vi ska följa upp det här om ett år för att nämnden har en möjlighet att utdöma vite till föräldrar som inte ser till att eleven fullföljer sin skolplikt, säger skolchef Birgitte Dahlin.

En del föräldrar som varit i kontakt med skolchefen kan inte förstå varför skolan inte beviljar ledighet för semesterresor. Men enligt Birgitte Dahlin ska det finnas synnerliga skäl för att bevilja ledighet för mer än 10 dagar.

– Om en elev som kommer från ett annat land har ett syskon kvar som ska gifta sig i elevens förra hemland, det är synnerliga skäl. Även en begravning av en anhörig är synnerliga skäl men det är inte lagstiftarnas mening att en semesterresa är synnerliga skäl, säger Birgitte Dahlin.