Vägverket vill bygga ut E22

SKÅNE. Vägverket föreslår idag att E22an mellan Hurva och Kristianstad skulle kunna byggas ut och säkras med hjälp av Offentlig-privat-samverkan, så kallad OPS-modell, där man tar hjälp av privata aktörer för att finansiera utbyggnaden.

Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda vilka vägar som skulle kunna finansieras och byggas enligt OPS och E22an är en av fyra vägar i landet som är aktuella i ett första skede.

Vägprojektet skulle isåfall kunna påbörjas inom de närmaste åren.