Psykiatrin ska bli mer tillgänglig

SKÅNE. Psykiatrin i Skåne fungerar inte tillräckligt bra.
Det tycker politikerna i de fem partier som bestämmer i Region Skåne.

Till exempel vill de ha ut specialister inom psykiatrin till vårdcentralerna för att kunna ta emot dem som behöver hjälp tidigt. 
– Tillgängligheten är för dålig i dag, säger Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De styrande vill också ha fler så kallade mellanvårdsplatser i psykiatrin. Det ska vara dygnetruntplatser precis som slutenvårdsplatserna där de svårast sjuka vårdas. Men patienterna på mellanvårdsplatserna ska snabbare få en diagnos och ska inte behöva vara där så länge. 

Pengarna för att få fler mellanvårdsplatser tas från slutenvårdsplatserna.