Krav på arbetsvillkor vid upphandling

SKÅNE. De som tillverkar sjukhusmaterial till Region Skåne i utvecklingsländer ska inte längre behöva jobba under usla förhållanden. Regionstyrelsen har beslutat att införa sociala krav på leverantörer vid upphandlingar.

Men de krav som införs är egentligen inte tillräckliga enligt miljöpartisten och regionrådet Anders Åkesson.

–Inte i längden. Därför tror jag att man måste gå vidare och anta modeller som är lite skarpare. Men nu tar vi första steget, säger Anders Åkesson (mp).

Det var organisationen Swedwatch som kunde visa på missförhållanden i Pakistan hos företag som levererade sjukhusmaterial till bland annat Region Skåne.  

Från och med årsskiftet ska de som arbetar på fabriker hos Region Skånes underleverantörer i andra länder få lov att organisera sig fackligt, det ska inte finnas något barnarbete och lönen och arbetsmiljön ska inte vara sämre än det som gäller i tillverkningslandet.

De nya kraven gäller från årsskiftet men Region Skåne ska försöka gå in och ändra i de avtal som redan finns.