Stationsområde behöver rustas upp

KLIPPAN. Det finns ett stort behov av att rusta upp stationsområdet i Klippan. Det gäller både persontågs- och godstågstrafiken.

Klippans kommun hoppas att arbetet ska komma igång redan under 2008. Men eftersom det är flera aktörer inblandade är det enligt kommunalrådet Bengt Svensson inte helt lätt att reda ut vem som ska betala vad.

Godsspåren till industriområdet behöver byggas ut och stationshuset behöver rustas upp. Det behövs också nya parkeringsplatser och nya busshållplatser.