Kritik av arbetsmiljöverket efter olycka

OSBY. Tekniska förvaltningen i Osby har ingen dokumentation över vad de anställda vet om att använda arbetsmaskinerna på ett säkert sätt. Det här skriver Arbetsmiljöverket i en inspektionsrapport till Osby kommun efter att det hänt en olycka med ett av motorredskapen.

Maskinen välte efter att ha rullat över en kant och krockat med ett träd. Den anställde klarade sig utan allvarliga skador.

Men vid en inspektion av arbetsmiljön visade det sig att kommunen inte hade dokumenterat de anställdas kunskaper kring hur man använder arbetsmaskinerna.