Cold casegruppen försvinner

SKÅNE. Polisens så kallade cold casegrupp i Skåne har lösts upp. När länskriminalen organiserar om sin verksamhet får de sex utredarna och chefen i gruppen återgå till sina gamla tjänster. Cold casegruppen har jobbat med att utreda gamla olösta kriminalfall.

Polisen i Skåne kommer nu att lägga mindre resurser på att gräva i gamla olösta fall, men fortfarande kommer en viss del av budgeten sättas av till att jobba med gamla kriminalfall. Skillnaden nu blir att den lilla specialiserade gruppen löses upp. Cold casegruppen har varit ett tvåårigt projekt.