Ja till ny toalettbyggnad i hamnen

BÅSTAD. Kommunfullmäktige har nu sagt ja till en ny offentlig toalett i hamnen i Båstad.
Den gamla ska rivas och Båstads hamn AB får ett investeringsbidrag på 900 000 kronor till den nya.

Det här var andra gången som fullmäktige behandlade frågan efter återremiss och en ny vända till kommunstyrelsen.

Centerpartiet, socialdemokraterna och SPI har kritiserat att det saknas fullständiga ritningar på den nya toalettbyggnaden. 

De har också ifrågasatt om det är rätt av kommunen att bidra med 900 000 kronor till en privat entreprenör.