Bullervall saneras för tre miljoner

ÅSTORP. Den förorenade bullervallen i Hyllinge ska saneras genom att man bygger dräneringsdiken och leder lakvattnet från vallen till kommunens reningsverk.
Det föreslår majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott i Åstorp.


Dessutom föreslår man att en del av bullervallen som blivit instabil ska forslas bort.

Åtgärderna beräknas kosta kommunen drygt tre miljoner kronor.

Moderaterna, som vill att alla de förorenade massorna på vallen ska schaktas bort, reserverade sig mot beslutet.