Blodgivarmål i Skåne inte uppnått

SKÅNE. Blodcentralen Skåne har inte lyckats nå målet att värva 6.000 nya blodgivare år 2007. Trots att blodcentralen har försökt synas ute bland allmänheten genom bland annat blodbussar så har man misslyckats. Därmed uppfyller man inte målet att Skåne ska vara självförsörjande på blod.