Ändrade rutiner minskade saltberg

ÅHUS. Förra säsongen förlorade Åhus Hamn uppemot två miljoner kronor i omsättning på det milda vintervädret. Mildvädret gjorde att hamnen behövde använda fyra lagerlokaler för att rymma de 70 000 ton vägsalt som inte blev använt i södra Sverige. Men nu ser det annorlunda ut.

Istället för fyra välfyllda lager med totalt 70 000 ton vägsalt, är det idag omkring hälften i bara ett lager med ett 18 meter högt berg med vägsalt.

Att Vägverket ändrade sina inköpsrutiner av vägsalt efter förra vinterns mildväder glädjer VD:n för hamnen.

- Det är en stor lättnad, det frigör ytor till andra kunder, säger Krister Andersson VD för Åhus hamn.