Patienter fryser när tak byggs om

HELSINGBORG. Det är kallt på översta våningen på Helsingborgs lasarett och många patienter fryser. Anledningen är att isoleringen i yttertaket tagits bort för att taket ska byggas om.

Peter Hartvig kan inte säga exakt hur kallt det har varit uppe på översta våningen, men det har vid mätningar varit under 20 grader. Förutom att sätta in värmefläktar har man även rullat ut en isoleringsmatta på undertaket, och man har hela tiden kontakt med personalen för att ha koll temperaturen.

Att takomläggningen fått så stor påverkan på pateinterna och personalen beror delvis på att man missbedömde väderläget. Arbetet kunde inte fortsätta när det började regna och blåsa.