KRISTIANSTAD

Förhör i tingsrätten ska filmas

Nu sätts kameror upp i Kristianstads tingsrätt för att man ska kunna filma alla förhör. I höst träder en reform i kraft, som innebär att förhören i landets tingsrätter ska dokumenteras med video.

Genom att förhören filmas måste inte hela rättegången göras om i hovrätten om målet skulle överklagas.

Hovrätten kan då använda sig av videoinspelningar och brottsoffer och vittnen slipper upprepa sina berättelser. Tyngdpunkten i rättskipningen kommer därmed att ligga i tingsrätten.