SKÅNE

Skånes befolkning växer

Skåne får allt fler invånare. Förra året växte Skånes befolkning med nästan 15 000 personer och utvecklingen är positiv i nästan alla kommuner.

Alla kommuner i Skåne förutom tre stycken ökade sin befolkning. De kommuner som fick färre invånare under 2007 var Osby, Östra Göinge och Simrishamn.

Mest minskade befolkningen i Simrishman som blev 112 personer färre.

Mest ökar befolkningen i pendlingskommunerna i västra Skåne med Lomma, Åstorp, Burlöv och Bjuv.