SKÅNE

Länsstyrelsen skeptisk till gasletande

Länsstyrelsen är tveksam till att låta Shell undersöka om det finns naturgas i Skåne. I sitt remissvar till myndigheten Bergsstaten, som ska ta beslutet, skriver Länsstyrelsen att Skåne är tättbefolkat och har natur- och kulturmiljöer som bör bevaras.

Länsstyrelsen förklarar också att den, på regeringens uppdrag, faktiskt arbetar för att minska bland annat klimatförändringarna, något som rimmar illa med planer på att utvinna fossilt bränsle.

Svenska Shell vill leta naturgas i flera större områden tvärsöver Skåne, från Höganäs till Simrishamn och nere i det sydvästra hörnet.