SKÅNE

Olika lång väntan för sömnutredning

Väntetiderna varierar mellan de skånska sjukhusen för utredning av sömnapné, alltså andningsuppehåll när man sover. I Malmö kan man få vänta i ett och ett halvt år.

I Ängelholm, Kristianstad, Ystad och Helsingborg är väntetiden mellan en och två månader, medan den i Lund är tre till fyra månader.