SKÅNE

Bostadsinbrotten allt färre

Inbrotten i hus och lägenheter har nu minskat kraftigt i Skåne. Hittills i februari har antalet inbrott i bostäder nästan halverats jämfört med månaden innan.

Värst var det i november i fjol, då anmäldes 546 fullbordade inbrott i villor och lägenheter i Skåne, den högsta månadsnoteringen någonsin, och framförallt i södra Skåne syntes en kraftig ökning.

Även under december och januari har siffrorna legat högt, men hittills under februari har alltså antalet inbrott minskat kraftigt. Men riktigt varför vet man inte på polisen. Det kan beror på att det är ljusare nu och att polisen gripit ett stort antal tjuvar - ett 50-tal sedan december.