PERSTORP

Ny hjälp placeras utanför socialkontoret

Personer med olika typer av missbruk ska nu lättare få hjälp i Perstorp. För ett par veckor sedan öppnade Rådgivningscentrum på Allégatan, med målet att göra det lättare för missbrukare att få det stöd de behöver.

En fördel är att Rådgivningscentrum inte ligger i kommunhuset, säger Karin Cohen, som är socialsekreterare i Perstorps kommun.

Rådgivningscentrum är ett projekt på ett år som lyder under socialkontoret och finansieras av länsstyrelsen.

Det kostar ingenting att få hjälp och det förs heller inga journaler under de första inledande träffarna.

Rådgivningscentrum vänder sig inte bara med personer med olika former av beroenden, utan också till personer med psykiskt lidande och anhöriga eller andra som har frågor om missbruk.