Malmö

Far är inte längre rar utan töntig

Flickorna har blivit självständigare och papporna töntigare de senaste 40 åren.
Så är det åtminstone om man tittar närmare på hur skolans läseböcker har utvecklats de senaste decennierna.

Det framgår av Angerd Eilards doktorsavhandling vid lärarhögskolan i Malmö. Under fem års tid har hon gått igenom ett 60-tal läseböcker för grundskolan från 60-talet och framåt. 

Det hon har kommit fram till är bland annat att flickorna i böckerna blivit mer självständiga, att barnen fått kompisar som är svarta eller bär slöja och att det är barnen själva som har tagit över berättandet.