Skåne

Antalet fetmaoperationer fördubblas

Region Skåne ska mer än fördubbla antalet överviktsoperationer.
Kapaciteten har länge varit för liten och köerna för att få en operation av magsäcken är långa.
De 350 nya operationerna varje år ska utföras av en privat vårdgivare.


Operationerna ska enligt planerna utföras på Centralsjukhuset i Kristianstad. Förhoppningen är att de ska komma igång under hösten.

Tanken är att utföra dem med en ny teknik med titthålskirurgi. Det är inte ett lika stort ingrepp som de fetmaoperationer som idag utförs i Landskrona, Kristianstad och Lund.

Titthålsoperationer görs idag i bland annat Oslo, och Stockholm.