Tomelilla

Ingen salmonella i svinbesättning

Den svinbesättning som finns på en gård i Tomelilla har inte smittats av salmonella.
Misstankarna uppstod sedan ett svin som förts till slakt vid en rutinkontroll visat sig bära på salmonellasmitta.

Men de provtagningar som gjorts sedan dess visar ingen smitta på gården som har sammanlagt 800 svin.

De avspärrningar som infördes för drygt en vecka sedan hävs därmed.