SKÅNE

Minskat intresse för vuxenutbildning

Minskade bidrag från regeringen och fler lediga jobb har gjort att allt färre studerar på komvux. Enligt en rundringning som Sveriges Radio gjort tvingades många av Skånes kommuner att avskeda lärare och minska kursutbudet när statsbidraget förändrades under hösten 2006.

Men samtidigt har högkonjunkturen lett till att färre är intresserade av att studera när man istället har bättre chanser att få ett jobb.

I många kommuner har det minskade statsbidraget och det sjunkande intresset, i stort sett gått jämt upp.