HELSINGBORG

Protesterar mot låga löner

Närmare 300 sjuksköterskor på Helsingborgs lasarett har skrivit på en protestlista mot som de anser vara dåliga löner. Protestlistan ska skickas till både politiker på riksnivå och i Region Skåne.

Cecilia Kadanik arbetar som sjuksköterska i Helsingborg. Hon är precis färdigutbildad och har sämre lön nu än vad hon hade som undersköterska.
- Jag fick en ingångslön på 18 000 kronor i månadslön och det är 3000 kronor lägre än vad jag hade som undersköterska, säger hon.