Få kvinnor i den politiska toppen

SKÅNE. Av Skånes 33 kommuner har bara fyra en kvinna som ordförande i kommunstyrelsen.
Antalet kvinnor på kommunernas högsta politiska post minskade efter valet i höstas.
Det visar en genomgång av alla landets kommuner som tidningen Kommunaktuellt har gjort. Sedan 1970-talet har antalet kvinnor som är ordförande i kommunstyrelsen ökat, men efter valet i höstas har det alltså minskat igen. I hela landet har 20 procent av kommunerna en kvinna på den högsta politiska posten. I Skåne är motsvarande siffra 12 procent. Skåne ligger alltså sämre till när det gäller att ha en kvinna på kommunens högsta post. Av de fyra kvinnliga kommunstyrelseordförandena i Skåne är tre socialdemokrater och en moderat.