Farligt att vara hemma

SKÅNE. Unga män och gamla kvinnor i Skåne lever farligt. Och allra farligast är det att vistas i hemmet.
Det visar en undersökning vid Socialmedicinska enheten på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.
Undersökningen omfattar 60 000 skador till följd av olycksfall som registrerats på akutsjukhusen i Skåne mellan 1999 och 2001. YNGRE MÄN OCH ÄLDRE KVINNOR Vid en jämförelse stod det klart att män mellan 25 och 44 år samt kvinnor över 75 skadades oftare i Skåne än i resten av landet. Å andra sidan skadades skånska barn upp till 14 år mer sällan jämfört med deras jämnåriga kamrater i riket i övrigt. NORRA SKÅNE FARLIGAST Det visade sig också vara farligare att bo i norra Skåne än i södra. De mest olycksdrabbade kommunerna var Ängelholm, Hässleholm, Bjuv och Helsingborg med mellan 70 och 80 olycksfall per tusen invånare och år. Motsvarande siffra i Lund var 38 olycksfall och i Malmö 50. FLEST SKADOR I HEMMET Drygt 40 procent av skadorna skedde i hemmet medan 13 procent inträffade i trafiken. Skaderegistreringen har skett på akutsjukhusen i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Ystad och Ängelholm.