Teknikordförande avgår

KRISTIANSTAD. Ordföranden i tekniska nämnden i Kristianstad, socialdemokraten Gunilla Björck, avgår från sin post.
Kommunens tekniska förvaltning, C4 Teknik, har den senaste tiden granskats av kommunens revisorer som funnit att det har begåtts en mängd ekonomiska oegentligheter.
Gunilla Björck säger nu att hon inte vill stå i vägen för den organisationsöversyn som pågår inom förvaltningen. ''Jag bedömer att organisationsöversynen bäst leds av en ny ordförande. Jag vill själv inte vara ett hinder i denna viktiga process. Mot bakgrund av detta har jag valt att ställa min plats som ordförande till förfogande'', skriver hon i ett pressmeddelande.