Namnteckning förbryllar revisorer

SIMRISHAMN. De kommunala revisorerna i Simrishamn försöker nu få klarhet i hur barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl Göran Svensson har kunnat skriva under en faktura - trots att han är helt säker på att han aldrig satte dit sin namnteckning.
Ordföranden för de kommunala revisorerna Staffan Ivarsson säger att det kan bli fråga om en polisutredning. Namnteckningen finns på en faktura på 156.000 kronor från ekonomkonsulten Nils Olof Sennmalm, som arbetat med budgeten under hösten. Fakturan är nu försedd med en så kallad konteringslapp med Carl Görans Svenssons namnteckning. Staffan Ivarsson är även mycket kritik till barn- och utbildingsförvaltnigen sätt att sköta ekonomin på ett sätt som leder till att budgeten gång på gång överskrids.