Bostadsbristen allt värre

SKÅNE. Det råder brist på bostäder i hundra av landets kommuner jämfört med 77 för ett år sedan, visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät hos landets kommuner.
Framför allt är det i Skåne, runt Storstockholm och i Göteborgsregionen som bostadsbristen ökar.
Det gäller till exempel Kristianstad , Staffanstorp, Vellinge, Heby, Sala, Nyköping, Oxelösund, Orust, Borås och Mark. UNGDOMAR OCH ÄLDRE I ytterligare 35 kommuner råder i stort sett balans på bostadsmarknaden som helhet, men brist på bostäder i centralorten eller innerstan. Oftast är det hyresrätter i olika storlekar som saknas. Det drabbar enligt Boverket ungdomar och äldre som vill flytta till en mindre bostad men också barnfamiljer och hushåll som önskar flytta till kommunen av arbetsmarknadsskäl. STORA LÄGENHETER En trend är dock att kommunerna också pekar på ökad brist på tre- och fyrarumslägenheter. Tidigare har bristen i första hand gällt mindre hyresrätter.