En del av Hammarsjövallen är klar

KRISTIANSTAD. På onsdagen genomfördes besiktning av vallbygget längs Hammarsjön i Kristianstad. Första etappen är klar nu.
Hela vallen kommer inte att stå klar förrän 2005.
Förstärkningen av vallen mot Hammarsjön är föranledd av översvämningarna förra året. I en lång rad längs med det gamla järnvägsspåret, på den plats vägen mot Hammarslund en gång låg, finns nu 4 300 ihåliga plastskivor. De har tryckts ner till tio meters djup och ska göra det enklare för vattnet att förflytta sig uppåt när man till slut börjar bygga själva vallen. Men först ska naturen ha sin gång. Det sandlager man börjat lägga ska få ligga till sig och först i augusti börjar arbetet med att bygga upp vallen.