Just nu

Stopp för skrivna omdömen

KRISTIANSTAD. Länsrätten sätter nu tillfälligt stopp för de skriftliga omdömen, som kommunfullmäktige i Kristianstad beslutat om för elever i grundskolan.
Länsrätten har beslutat om inhibition - alltså att beslutet inte får verkställas - förrän rätten tagit ställning till det överklagande som kommit in. Enligt länsrätten finns det starka skäl att tro att beslutat om skriftliga omdömen strider mot grundskoleförordningen.