Nytt tätningsmedel fungerar bra

BÅSTAD. Enligt Banverket har de första försöken med ett nytt tätningsmedel vid tunnelbygget genom Hallandsåsen fallit väl ut.
Det kiselbaserade tätningsmedlet har inte haft någon negativ inverkan rent miljömässigt.
Banverket har, enligt egen uppgift, tagit 150 vattenprover i brunnar, avloppsvatten och i Stensån. Trots att över nio ton av tätningsmedlet använts i testet kommer fler och fördjupade provningar att genomföras om man bestämmer sig för att använda tätningsmedlet i det fortsatta tunnelbygget. Rent tekniskt har medlet fungerat som förväntat och haft god förmåga att täta vattenläckaget i tunnlarna.