Sparkad generaldirektör får höjd lön

ÄNGELHOLM. Jordbruksverkets tidigare så kritiserade generaldirektör Ingbritt Irhammar från Ängelholm fick på torsdagen löneförhöjning av regeringen.
Irhammar gick sysslolös under ett års tid sedan hon i oktober 2001 uppmanades att avgå från Jordbruksverket.
I dag har hon uppdraget att utreda jämställdheten inom jord- och skogsbruket. Resultatet ska presenteras senast den 30 juni 2004. TUMULTARTAT När Irhammar avgick från Jordbruksverket var det under tumultartade former på direkt uppmaning från flera avdelningschefer och efter en uppgörelse med dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg. FICK BEHÅLLA LÖNEN Ett muntligt avtal sade att Irhammar skulle få behålla sin generaldirektörslön på 62 800 kronor i månaden fram till den 30 juni 2004 då förordnandet formellt går ut. I avtalet ingick också att lönen skulle följa löneutvecklingen. Irhammars nya lön på 67 000 kronor i månaden gäller från den 18 november förra året, den dag hon tackade ja till sitt utredningsuppdrag.