Skånetrafiken vill köpa in nya tåg

SKÅNE. För att täcka det ökade resandet med kollektivtrafik vill Skånetrafiken nu köpa in elva nya tåg för sammanlagt 700 miljoner kronor.
De senaste fyra åren har resandet i det närmaste dubblerats och det kommer också att krävas fler tåg för att trafikera den nya linjen mellan Ystad och Simrishamn. Skånetrafiken vill även byta ut de dieseldrivna Kustpilentågen mot eldrivna tåg. De nya tågen kommer i så fall att vara av samma typ som Öresundstågen. Om Region Skåne godkänner Skånetrafikens begäran kan tågen börja levereras om 1,5 år.