Skånskt och personligt för resenärerna

SKÅNE. Skånetrafiken ska skaffa sig en ny röst med personlighet och skånsk dialekt.
Och det är den rösten som ska höras i Skånetrafikens automatiska trafikupplysning och i utropen av hållplatser på bussar och tåg.
Vem som blir den nya skånska rösten är inte klart än, men det måste till en skolad röst för att klara av att läsa in alla de 20 000 ortsnamn det handlar om. Tjänsten att tala in alla skånska ortsnamn ska läggas ut på anbud. Det är tänkt att den nya rösten ska börja höras under hösten.