ÄNGELHOLM

Strejk väntar i Ängelholm

Under måndagen går sjuksköterskorna på Ängelholms sjukhus ut i strejk och patienterna har redan flyttats därifrån. Men trots strejken är många verksamheter igång på Ängelholms sjukhus.

Även om i princip hela sjukhuset tagits ut i strejk så finns det flera avdelningar där man fått dispens och som alltså kommer att vara öppna. Det gäller bland annat dialysen, barnsjukvården och sex vårdplatser på den palliativa enheten.

Dessutom finns det flera mottagningar där det normalt inte finns sjuksköterskor och de är öppna som vanligt. Det gäller exempelvis hörselvården och rygg- och hudmottagningen.

Patienter som legat inne på de avdelningar som berörs av strejken har flyttats och de patienter som fick flytta till Ängelholms sjukhus när Helsingborgs lasarett gick ut i strejk för snart två veckor sedan, har flyttats tillbaka till Helsingborg.