– Region Skåne konkursmässigt

SKÅNE. Revisorerna i Region Skåne larmar om den ekonomiska situationen för regionen och betecknar den som "djupt allvarlig".
Om regionen varit ett aktiebolag hade konkursen varit ett faktum för länge sedan.
I den revisionsberättelse som ska läggas fram på regionfullmäktiges möte den 7-8 april konstaterar revisorerna att alla finansiella nyckeltal får starka varningsklockor att ringa. LÅNAR TILL LÖNER Det egna kapitalet är förbrukat och är numera negativt, alla finansiella reserver är tagna i anspråk och nettolåneskulden ökade under förra året från noll till 2,1 miljard kronor. – Läget är förstås mycket allvarligt. Vi lånar till driften och de anställdas löner, säger revisionsdirektör Olof Eliasson till TT. ENAS OM FORMULERINGAR Eliasson leder under måndagen och tisdagen arbetet med att få Region Skånes 13 förtroendevalda revisorer från de olika politiska partierna att enas om de slutliga formuleringarna i revisionsberättelsen. Arbetet ska vara klart på onsdag, då revisionsberättelsen presenteras på en presskonferens. Först då står det klart vilka rekommendationer som revisorerna kommer med och hur de ställer sig till frågan om ansvarsfrihet. BALANS 2005 Regionens årsresultat för 2002 blev minus 1,7 miljarder kronor. Därmed har Region Skåne under sina fyra första år, 1999-2002, samlat på sig ett ackumulerat underskott på 3,6 miljarder kronor. Målet för den nya s-ledda majoriteten i Region Skåne är att successivt minska de årliga underskotten och nå en ekonomi i balans år 2005.