SKÅNE

Skånska företagsbilar utsläppsbovar

Nya siffror från Vägverket visar att koldioxidutsläppen från de skånska bilarna minskar. Företagen är nu de värsta miljöbovarna.

Men siffrorna är ändå alldeles för höga om man jämför med de mål som EU har satt upp och som ska vara uppnådda inom fyra år. Målen innebär ett koldioxidutsläpp på max 120 gram per kilometer.

De som är de värsta miljöbovarna och sämst på att köpa bränslesnåla bilar med låga koldioxidutsläpp är företagen. Företagens bilar släpper i genomsnitt ut 190 gram koldioxid per kilometer.