SKÅNE

Regionen avvecklar akutbilar

Region Skåne avvecklar sina akutbilar.
Verksamheten som har inneburit att läkarbilar följt med ambulanserna ut på larm har varit omdiskuterad, eftersom det inte är klart hur pass effektiva ambulanserna har varit.

I stället så förstärker nu regionen närsjukvården genom något som man kallar hembesöksbilar, som framförallt ska åka hem till sjuka äldre och till barn med särskilda behov.
Förändringen genomförs till årsskiftet.