kristianstad

Brinova köper Skooghs Fastigheter

Fastighetsbolaget Brinova köper Skooghs Fastigheter i Kristianstad.
Köpeskillingen är totalt 123,5 miljoner kronor, varav merparten betalas i egna aktier.

Skooghs har ett fastighetsbestånd med en sammanlagd yta på över 130 000 kvadratmeter.

Drygt 60 procent består av bostäder och resten av kommersiella lokaler och vårdlokaler.