SKÅNE

Svårt hitta lättläst på hemsidor

Bara Kristianstad och Trelleborg i Skåne får godkänt när det gäller tillgängligheten på kommunens hemsida. Centrum för lättläst har undersökt hur lätt det är att hitta lättläst kommuninformation.

De allra flesta kommuner och myndigheter får underkänt.

Man räknar med att 25 procet av den vuxna befolkningen på något sätt har svårt att ta till sig skriven information.