TECKOMATORP

BT Kemi-saneringen stoppas

Hela saneringsprojektet som ska ta hand om de förorenade jordmassorna från BT Kemi-området i Teckomatorp stoppas nu.
Anledningen är att det holländska bolag som ska ta emot jorden har upptäckt ett ämne i massorna - antimon - som man inte kan ta hand om.

Hittills har två båtlaster jord skeppats från Landskronas hamn. Senare i veckan ska Skanska, som ska se till att jorden förs bort från Teckomatorp, träffa det holländska bolaget för att bestämma vad som ska hända nu.