Banverket får bygglov för tunneln

BÅSTAD. Miljö- och byggnadsnämnden i Båstad har givit Banverket bygglov för ett fortsatt tunnelbygge genom Hallandsåsen. Därmed är det sista formella hindret för det fortsatta tunnelbygget avvärjt och bygget väntas återupptas i höst.

Christer Möller, Banverkets projektchef för tunnelbygget, tycker att beslutet det känns mycket positivt. - Men det är en betydelsefull handling och vi måste studera hela innehållet mer noggrant, säger Möller i ett pressmeddelande. Beslutet om bygglov innebär att alla berörda myndigheter gett klartecken för att bygga färdigt den skandalomsusade Hallandsåstunneln Startar i höst Banverkets projektledare Christer Möller välkomnade måndagens beslut. Han sade till TT att tunnelbygget nu åter kan komma i gång i höst. - Kanske i slutet av augusti eller i början av september. Beskedet från byggnadsnämnden innebär också att den nya borrmaskin som ska användas under tunneldrivningen nu kan beställas. Den beräknas då kunna börja arbeta i berget 2005. Även miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ingrid Nygren (fp) gladde sig åt beslutet. - Dels för att det nu är över, dels för att tunneln genom Hallandsås öppnar för en förbättrad pendeltrafik lokalt och regionalt och för godstrafik till kontinenten, säger hon. Per järnväg nås Båstad nu endast av ett enkelspår. Ingrid Nygren: - Men nu hamnar Båstad ordentligt på spåret, om uttrycket tillåts.