SKÅNE

Städavdrag vanligast bland rika

Örkelljungaborna vill sköta städning och hushållsarbete själva, medan höganäsborna gärna överlåter slitet på någon annan. Den slutsatsen kan man dra av Skatteverkets statistik för hur många som har sökt skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

I Örkelljunga är det bara tio personer som ansökt om skatteavdrag, medan 358 sökt avdrag i Höganäs. Nu är det ju fler som bor i Höganäs än i Örkelljunga, men tar man hänsyn till det kan man snabbt räkna fram att det är nästan femton gånger fler som sökt avdraget i Höganäs.

Även i de andra kommunerna varierar intresset stort.

Medan det bor nästan exakt lika många människor i Båstad som i Åstorp och i Bjuv är intresset för de hushållsnära tjänsterna nästan fem gånger så stort i Båstad som i Åstorp.

I Ängelholm har mer än dubbelt så många sökt avdrag som i Landskrona, trots att städerna är jämnstora.

Skillnader i inkomst på de olika orterna är sannolikt inte heller enda förklaringen. Visserligen finns inte siffrorna nerbrutna på kommunnivå ännu, men i riket i stort är det fler låginkomsttagare och lägre medelinkomsttagare än höginkomsttagare som ansökt om skatteavdraget.