Kristianstad

Oväntat många flyktingbarn

På senare tid har det kommit många fler flyktingbarn till Kristianstad än beräknat.
Under det senaste halvåret har det kommit 200 barn och cirka 150 beräknas anlända under resten av året.

Men det extrastöd som barn- och utbildningsnämnden får är beräknat på 100 barn per år.
– Vi bedömer att vi har en extrakostnad för de här flyktingarna på sex och en halv miljon kronor, säger Pierre Månsson (fp), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Nämnden har tagit fram en ny handlingsplan för det ökande antalet flyktingbarn. 

Den innebär bland annat rutiner för ett ökat samarbete mellan berörda förvaltningar, en intensivare rekrytering av behörig personal som också kan tala de språk som behövs.