HELSINGBORG

Rättegång om förorenad bäck avslutas

På torsdagen avslutas rättegången där Banverket och deras entreprenör Skanska-Vinci är åtalade för att ha förorenat Lyabäcken på Hallandsåsen.

Under slutpläderingen i Helsingborgs tingsrätt på förmiddagen yrkade åklagaren på villkorlig dom och böter för de dåvarande projektcheferna hos Banverket och Skanska-Vinci, Christer Möller och Stig Eriksson.

Åklagaren vill dessutom att de båda parterna ska betala maxbeloppet tre miljoner kronor var i företagsbot.