Kristianstad

CSK Lex Maria-anmäler dödsfall

En 28-årig man avled på Centralsjukhuset, CSK, i Kristianstad sedan han inte fått vård för det råttgift han sagt sig ha ätit.
Han kom till sjukhuset med polisen och uppgav att han druckit sprit och tagit tabletter och råttgift.

Han överfördes till arresten för att nyktra till men hittades senare livlös och fördes till sjukhuset igen där han avled.

Socialstyrelsen får också ta ställning till ett annat fall från CSK. En 79-årig kvinna fick lågt blodsocker sedan hon av misstag kopplats till två insulinpumpar. Kvinnan fick glykos och repade sig fullständigt.