burlöv

Politiker frias från hets mot folkgrupp

Politikern Dahn Pettersson i det lokala Allianspartiet i Burlöv frikänns av hovrätten i Malmö från åtalet om hets mot folkgrupp.
I Malmö tingsrätt dömdes Pettersson förra året till 100 dagsböter sedan han i en motion i kommunfullmäktige kopplade heroinsmuggling till kosovoalbaner som visats här med permanent uppehållstillstånd.

Men hovrätten ändrar tingsrättens dom och anser det inte styrkt att Pettersson haft för avsikt att uttrycka missaktning mot gruppen kosovoalbaner.